Dijous 12 - Maig del 68: trenta dies que trasbalsaren el Món

Dijous 26 - L'imperialisme: fase superior del capitalisme

A les 12 del migdia al Laboratori d'Antropologia (primera planta)